Kära medlemmar❤️

Trots alla säkerhetsåtgärder: Vi stänger Sports Gym och CrossGym med omedelbar verkan t.o.m. 30.4!

TACK till er som tränat och hållit avstånd, tvättat händerna och desinficerat. Alla verkade ta sitt ansvar.

TACK till er som valde att minska träningsgångerna eller stannade hemma. Beläggningen senaste vecka var max 20% av det normala.

TACK till er alla som fortsätter sitt medlemskap trots all osäkerhet. Det hjälper oss att se framåt och finnas kvar när den här situationen är över. Behöver du kontakta oss ber vi att kontakten sker via e-post info@sportsgym.fi. Detta för att underlätta all dokumentation och hantering i reception. Vi ber dig också att ha tålamod med att svaret kanske dröjer.

TACK för all kontakt, som hjälpt oss i våra beslut i dessa svåra tider. Vi känner att alla har ett stort samförstånd, med ett gemensamt mål: Tillsammans fixar vi detta. Ta hand om varandra🙏