Så här funderar vi nu när vi startar upp gruppträningarna:
1. Vi öppnar Sports Gyms SummerStudio Outdoor fr.o.m. 1.6 → gruppträningar ute
2. Alla har tillgång till en gruppträning per kväll. Detta för att minimera gruppstorlekarna och ge alla tillgång. Dessutom undviker vi kontakt över två grupper. Att hålla avstånd till varandra gäller fortfarande.
3. Summer Studio Outdoor är 450m² stort, dvs med max 50 personer / pass skulle alla ändå ha 9m² utrymme
4. Vi rekommenderar att du kommer uppvärmd till gruppträningen, eftersom vi överlag kör lite kortare pass. Vi minskar lite på tiden tillsammans. Just nu tycker vi det känns ok eftersom vi bl.a. kan ha lite längre paus mellan grupperna.
5. Vi har valt att till en början inte hålla cirkelträningar av självklara orsaker, utan endast redskapslösa pass och pass där var och en plockar sina egna redskap som man putsar noga efteråt.
6. Ta eget underlag med samt eventuellt handskar!
7. Nedan är kommande vecka! Vi gör en utvärdering när torsdagen är förbi och så återkommer vi med därpå följande vecka.
8. Vi är nu försiktigt glada! Handhygien, desinficering och avstånd, så hoppas vi detta kan fortsätta!